Disclaimer

Cosmeticabestellen.nl/Esthetisch Centrum Tilburg doet haar uiterste best om de gegevens op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk te houden. Omdat de informatie op deze website per minuut kan veranderen en wordt bijgewerkt kunnen we niet garanderen dat de gegevens te allen tijde actueel, correct en zo volledig mogelijk worden weergegeven. Eventuele wijzigingen in de op de website aangeboden informatie kunnen op ieder moment, zonder enige vorm van kennisgeving worden veranderd. Aan gegevens op de website van Cosmeticabestellen.nl/Esthetisch Centrum Tilburg kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Ook kan Cosmeticabestellen.nl/Esthetisch Centrum Tilburg geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van e-mails. Op alle e-mails, of nieuwsbrieven via e-mail die je ontvangt van Cosmeticabestellen.nl/Esthetisch Centrum Tilburg is deze disclaimer van toepassing.

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Cosmeticabestellen.nl/Esthetisch Centrum Tilburg en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is uitdrukkelijk verboden tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact met ons opnemen:

Telefonisch: 013-5360944

Per email: info@esthetischcentrumtilburg.nl

Of schriftelijk: Cosmeticabestellen.nl, Bosscheweg 33,  5015 AA Tilburg.